Osnovni podaci o Društvu za upravljanje

introDruštvo za upravljanje investicionim fondom "Butterfly Finance" AD Podgorica, sa sjedištem na adresi ul. 8. marta 55, osnovano je 26.06.2014. godine.

Djelatnost Društva je osnivanje, organizovanje, upravljanje i rukovođenje investicionim fondovima.

Društvo za upravljanje investicionim fondom "Butterfly Finance" AD Podgorica je profesionalna multinacionalna kompanija koja upravlja sljedećim investicionim fondovima:

Misija Društva jeste aktivno upravljanje fondovima, ostvarivanje kapitalne dobiti kroz kratkoročne i dugoročne pozicije na tržištu kapitala uz minimalni prihvatljivi stepen rizika i kontinuirani rast vrijednosti imovine fondova.

Investitorima, vlasnicima akcija i investicionih jedinica u fondovima kojima Društvo upravlja nudimo: