Osnovni podaci o Fondu

Otvoreni investicioni fond "Trend" je nastao transformacijom Fonda zajedničkog ulaganja "Trend" AD Podgorica u zatvoreni i otvoreni investicioni fond, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11). Osnivanje Fonda je započeto na vanrednoj skupštini Fonda zajedničkog ulaganja "Trend" AD Podgorica, dana 21.07.2014. godine. Datum osnivanja je 18.09.2014. godine, kada je Fond upisan u Registar otvorenih fondova kod Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.

Fond nije pravno lice i imovina Fonda ne može biti predmet izvršenja. Fond je nepodijeljena imovina kojom se upravlja u skladu sa principom disperzije rizika za račun solidarnih vlasnika čija je odgovornost ograničena do visine uloga, pri čemu su prava vlasnika predstavljena investicionim jedinicama koje se javno nude i čija vrijednost je na zahtjev vlasnika isplativa iz imovine Fonda kojom upravlja Društvo za upravljanje.

Otvorenim investicionim fondom "Trend" upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondom "Butterfly Finance" AD Podgorica. Društvo upravlja Fondom po osnovu Pravila o upravljanju Otvorenim investicionim fondom "Trend".

Otvoreni investicioni fond "Trend" posluje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11 od 17.11.2011. godine) i pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.

Kontrolu i nadzor nad poslovanjem Fonda ostvaruje Komisija za tržište kapitala.

Postojeći vlasnici akcija Fonda zajedničkog ulaganja nakon transformacije su postali vlasnici i investicionih jedinica u Otvorenom investicionom fondu, u srazmjeri 1:1 (npr. vlasnik 5.000 akcija Fonda zajedničkog ulaganja dobio je i 5.000 investicionih jedinica u Otvorenom investicionom fondu).

Investicione jedinice Otvorenog investicionog fonda su slobodno prenosive i njima se može svakodnevno trgovati na Montenegroberzi, u segmentu "Slobodno tržište - investicione jedinice otvorenih fondova".