Osnovni podaci o Fondu

Zatvoreni investicioni fond "Trend" AD Podgorica je nastao transformacijom Fonda zajedničkog ulaganja "Trend" AD Podgorica u zatvoreni i otvoreni investicioni fond, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11). Osnivanje Fonda je započeto na transformacijskoj skupštini Fonda zajedničkog ulaganja "Trend" AD Podgorica, dana 21.07.2014. godine. Datum osnivanja je 18.09.2014. godine, kada je Fond upisan u Registar zatvorenih fondova kod Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.

Fond zajedničkog ulaganja "Trend" AD Podgorica je nastao u procesu Masovne vaučerske privatizacije, kao privatizacioni fond.

Zatvorenim investicionim fondom "Trend" AD Podgorica upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondom "Butterfly Finance" AD Podgorica. Društvo upravlja Fondom po osnovu ugovora o upravljanju, kojim preuzima obavezu da izvršava sve poslove upravljanja imovinom u ime i za račun Fonda.

Društvo za upravljanje je dužno da upravlja zatvorenim investicionim fondom u interesu akcionara fonda.

Zatvoreni investicioni fond "Trend" AD Podgorica posluje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11 od 17.11.2011. godine).

Organi upravljanja Fonda su Skupština akcionara Fonda i Nadzorni odbor Fonda.

Kontrolu i nadzor nad poslovanjem Fonda ostvaruje Komisija za tržište kapitala.

Akcijama Zatvorenog investicionog fonda, koji je pravni sljedbenik Fonda zajedničkog ulaganja, može se svakodnevno trgovati na Montenegroberzi, u segmentu "Slobodno tržište - akcije investicionih fondova".