Procedura za izdavanje investicionih jedinica u Otvorenom investicionom fondu "Trend"

"Investicione jedinice Fonda se izdaju po cijeni koja se izračunava na način da se neto vrijednost imovine Fonda podijeli sa ukupnim brojem izdatih investicionih jedinica Fonda.
Investicione jedinice ne mogu se izdati prije nego što se u propisanom roku i na propisan način uplati neto iznos cijene po kojoj su investicione jedinice izdate."

Ukoliko želite da predate zahtjev za izdavanje investicionih jedinica, potrebno je da putem telefona ili elektronske pošte ugovorite termin dolaska.

Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

Vrijeme prijema zahtjeva

Investitori - vlasnici investicionih jedinica mogu predati zahtjev za kupovinu investicionih jedinica svakog radnog dana u sjedištu Društva za upravljanje investicionim fondom "Butterfly Finance" AD Podgorica, na adresi Ul. 8. marta 55.

Pregled ulaznih naknada

Bruto iznos transakcije Visina naknade
Do 5.000 EUR 2,00% od iznosa uplate (min 20 EUR)
Od 5.000 do 100.000 EUR 2,00% od iznosa uplate
Od 100.000 do 250.000 EUR 1,50% od iznosa uplate
Preko 250.000 EUR 0,80% od iznosa isplate
Troškovi platnog prometa po tarifniku banke investitora - vlasnika investicionih jedinica